• Sorteer op:
 • AllES
 • algemeen
 • B Corp
 • duurzaam ondernemen
 • purpose booster

Amsterdam Drone Week

Mobiliteit in de lucht

Amsterdam Drone Week bouwt het wereldwijde ecosysteem voor onbemande mobiliteit in de lucht. RAI Amsterdam benaderde Handig Communicatie om een nieuwe eenduidige merkstrategie te ontwikkelen.

We zijn gestart met een Outsider (online survey) onder alle stakeholders. Aanvullend zijn er diepte interviews gehouden met belangrijke betrokken partijen. De uitkomst hebben we vertaald naar een betekenisvol merkverhaal. Aan de hand van dit merkverhaal hebben we in een Creative Kitchen met alle teamleden de Routekaart uitgestippeld en hier een actieplan aan gekoppeld voor komend jaar en voor over vijf jaar. Handig begeleidt Amsterdam Drone Week in het uitrollen van de neergezette merkstrategie.


Wat hebben we gedaan:

 • Diepte interviews: interviews met alle stakeholders
 • Outsider: online survey onder externe stakeholders
 • Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een merkverhaal
 • Routekaart: stappenplan in kaart brengen voor komend jaren
 • Actieplanning: acties en teams aan elkaar koppelen

Microkrediet voor Moeders

Stap voor stap naar zelfstandigheid

Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten en trainingen aan de allerarmste vrouwen in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Microkrediet voor Moeders vroeg Handig Communicatie een nieuwe merkstrategie te ontwikkelen.

We zijn gestart met een Insider (online survey) onder alle vrijwilligers.
De uitkomst hebben we gedeeld in de Brand Kitchen. Gezamenlijk en in teams gingen de vrijwilligers aan de slag om hun eigen kijk op Microkrediet voor Moeders te delen en hun eigen merkverhaal te bouwen. Met deze uitkomsten hebben we het merkverhaal ontwikkeld. In een tweede bijeenkomst met alle vrijwilligers is het merkverhaal getoetst en een start gemaakt met de Routekaart. Gezamenlijk hebben we te nemen acties op een rij gezet in lijn met het nieuwe merkverhaal. Handig werkt nu aan een nieuwe visuele identiteit voor Microkrediet voor Moeders.

Wat hebben we gedaan

 • Insider: online survey onder alle vrijwilligers
 • Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een merkverhaal
 • Routekaart: stappenplan in kaart brengen voor komend jaren
 • Visuele identiteit: nieuwe huisstijl op basis van het merkverhaal

Building Holland

Duurzame innovatie in de bouw
Building Holland verbindt alle schakels in de bouwketen om te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingen. Alleen samen kunnen we de problemen van morgen oplossen. Building Holland vroeg Handig Communicatie een nieuwe marketingcampagne op te zetten.

We zijn gestart met een Kitchen met het hele Building Holland team en diepte interviews met belangrijke spelers in de markt om gezamenlijk een eenduidig en aantrekkelijk merkverhaal te bouwen. Op basis van dit merkverhaal hebben we een campagnefilm gemaakt, deze film was de start van de campagne. Handig heeft twee edities de marketing van Building Holland verzorgd.


Genomen stappen:

 • Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een merkverhaal
 • Routekaart: stappenplan in kaart brengen voor komend jaren
 • Actieplanning: acties en teams aan elkaar koppelen