Microkrediet voor Moeders

Stap voor stap naar zelfstandigheid

Microkrediet voor Moeders verstrekt microkredieten en trainingen aan de allerarmste vrouwen in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Microkrediet voor Moeders vroeg Handig Communicatie een nieuwe merkstrategie te ontwikkelen.

We zijn gestart met een Insider (online survey) onder alle vrijwilligers.
De uitkomst hebben we gedeeld in de Brand Kitchen. Gezamenlijk en in teams gingen de vrijwilligers aan de slag om hun eigen kijk op Microkrediet voor Moeders te delen en hun eigen merkverhaal te bouwen. Met deze uitkomsten hebben we het merkverhaal ontwikkeld. In een tweede bijeenkomst met alle vrijwilligers is het merkverhaal getoetst en een start gemaakt met de Routekaart. Gezamenlijk hebben we te nemen acties op een rij gezet in lijn met het nieuwe merkverhaal. Handig werkt nu aan een nieuwe visuele identiteit voor Microkrediet voor Moeders.

Wat hebben we gedaan

  • Insider: online survey onder alle vrijwilligers
  • Kitchen: interactieve workshop om te komen tot een merkverhaal
  • Routekaart: stappenplan in kaart brengen voor komend jaren
  • Visuele identiteit: nieuwe huisstijl op basis van het merkverhaal

Category

Digital, Marketing